6 July 2022
Öne çıkan gelişmeler

KCK Eğitim Komitesi’nden 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı Açıklaması

KCK Eğitim Komitesi 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı vesilesiyle yazılı bir açıklama yayınladı.

“Anadilde eğitim ne kadar meşru bir hak ise, bu hakkın elde edilmesi için yaşamın tüm alanlarında örgütlenmek ve eyleme geçmek de meşru ve vazgeçilmez bir hak ve gerekliliktir” diyen KCK Eğitim Komitesi açıklamasında şunlar belirtildi.

Kürt Dil Bayramı’nı başta kültürü, kimliği, dili ve varlığı yasaklanmış, yok sayılmış bir halkın özgürlük umudunu mücadeleye taşıyan, bu uğurda hiçbir engel tanımayan Rêber Apo’ya, halkının varlığı, dili, değerleri ve özgürlüğü uğruna ölümü kendisi için bir son görmeyen ve ölümsüzleşen şehitlerimize, tüm yasak, baskı, sindirme, işkence ve ölümlere inat kendi dilinde şarkı söyleyen, zılgıtlar çeken, kahramanlık hikayeleri anlatan, ağıtlar yakan ve diz çökmeyen direnişçi halkımıza ve halklara kutluyoruz.

KCK Eğitim Komitesi açıklamasında Dilin, salt bir iletişim aracı değil; bir halkın kendi kimliği ve kültürünü yaşatabilmesi ve yarınlara taşıyabilmesinin de en önemli aracı olduğu belirtildi.

Her dilin, o dili konuşan toplumun tarihinin, kültürünün, edebiyatının, sanatının ve yaşam felsefesinin taşıyıcısı olduğu vurgulanan açıklamada

“Bu anlamda halkımız yüzyıllardan beri kendisine reva görülen dil kırım, kültür kırım ve fiziki soykırım saldırılarına karşı en ağır bedelleri göze alarak diline, kültürüne ve varlığına sahip çıkmaktan asla taviz vermemiştir.” denildi

Kürt Dil Bayramının, asimilasyon politikalarına karşı bilinç edinme, yok etme siyasetine karşı direnme, hafızasızlaştırma anlayışına karşı toplumsal hafızayı kazanma günü olduğuna vurgu yapıldı.
Açıklamada “Dilimize sahip çıkmak dün olduğu gibi bugün de siyasi varlığımızın, mücadele geleneğimizin, tarihe ve halkımıza karşı sorumluluğumuzun bir gereğidir.” denildi.

Günlük rutin faaliyetlerden her türlü toplumsal üretim süreçlerine kadar Kürtçenin kullanılmasını isteyen KCK Eğitim Komitesi şu satırlara yer verdi;

Halkımız, gerek ülke gerekse yurt dışında Kürtçe konuşmayı, yazmayı anadili ölümsüzleştirmenin en temel eylemi olarak görmeli, bulunduğu her yerde anadilde eğitimin güvenceye alınması, kamusal alanda anadil kullanımının önündeki engellerin kaldırılması mücadelesini güçlü bir biçimde yürütmeli ve dilsel homojenleşmeyi dayatan asimilasyoncu politikalara asla geçit vermemelidir.

KCK Eğitim Komitesi, açıklamasında Celadet Ali Bedirxan ve arkadaşlarını da andı.

Hawar Dergisi’nin 90. kuruluş yıl dönümü olan 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı’nı, asimilasyon ve inkar politikalarına hiçbir zaman boyun eğmeyen Kürt halkını ve büyük bedeller ve emeklerle Kürt dilini yaşatan ve geliştirenleri Celadet Elî Bedirxan ve yoldaşları şahsında selamlıyor, Kürt Dil Bayramı’nı bir kez daha başta halkımız olmak üzere tüm halklara kutluyoruz.